Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Lead marketing - czym jest i na jakiej zasadzie działa?

W lead marketingu chodzi o podejmowanie przez firmy czynności zmierzających do pozyskania kontaktu do leadów, czyli potencjalnych klientów. Aktualnie lead marketing odgrywa decydującą rolę w rozwoju przedsiębiorstw.

 


Czym są leady?

Leady rozumiane są w różnoraki sposób. Najczęściej lead definiowany jest jako kontakt do osoby fizycznej lub prawnej, która wstępnie jest zainteresowana usługą lub produktami oferowanymi przez konkretne przedsiębiorstwo. Można zatem przyjąć, że leady to dane potencjalnego klienta. Jak można się spodziewać, leady są niezwykle ważne dla każdego istniejącego przedsiębiorstwa. Wpływają na jego rozwój i dochody.

 

Rodzaje leadów

Leady można podzielić według dwóch kryteriów. Pierwszy podział leadów to podział ze względu na ważność kontaktu. Na podstawie tego podziału wymienić można leady zimne, ciepłe oraz leady gorące. Leady zimne, które nazywane są również cold leads, są najmniej wartościowe dla przedsiębiorcy. Zatem do zimnych leadów zaliczasz tylko te kontakty, które nie przejawiają zainteresowania Twoją ofertą zarówno usług, jak i produktów. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy odpowiednim działaniu, istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości cold leads mogą podjąć decyzję zakupową. Ciepłe leady, które zwane są również warm leads obejmują kontakty do potencjalnych klientów, którzy wstępnie są zainteresowani ofertą przedsiębiorstwa, ale jednak na dany moment nie są zdecydowani na nabycie produktu lub skorzystanie z oferty. Oznacza to, że do warm leads zaliczysz tych klientów, którzy weszli w jakąś interakcję z Tobą, ale nie podejmują na ten moment decyzji zakupowych, dlatego nie posiadają dla Ciebie zbyt dużej wartości. Z kolei gorące leady, nazywane są również hot leads. Obejmują one kontakty do potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani skorzystaniem z oferty przedsiębiorstwa w rozsądnym czasie. Z pewnością są one najważniejszą grupą leadów z punktu widzenia Twojej firmy. Mimo wszystko hot leads posiadają pewną wadę- w krótkim czasie tracą zainteresowanie ofertą. Co to oznacza? Że trzeba działać szybko.

Leady można również ze względu na ich rodzaj. Na tej podstawie można je podzielić na leady, leady marketingowe i leady sprzedażowe. Leady to po prostu dane kontaktowe do potencjalnych klientów. Z kolei leady marketingowe obejmują dane i informacje na temat potencjalnych klientów, które mogą zostać przekazane do działu sprzedaży. Wśród tych danych można wskazać przede wszystkim informacje na temat przeglądanych przez danego leada produktów lub usług. Lead sprzedażowy to właściwie grupa gorących leadów, która trafia do działu sprzedaży.

 

Lead marketing- definicja i znaczenie

Lead marketing to po prostu marketing generowania leadów. Ma on na celu pozyskiwanie danych kontaktowych potencjalnych klientów, następnie przekształcenie ich w potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą, a w dalszej kolejności przekształcenie ich w kupujących. Przez niektórych, lead marketing łączony jest z motywowaniem potencjalnych klientów do zaangażowania. Lead marketing stanowi obecnie ważną część działań marketingowych każdego istniejącego przedsiębiorstwa. W praktyce, firmy muszą najpierw przyciągnąć uwagę grupy docelowej. Najlepiej poprzez odpowiednią reklamę w sieci internetowej oraz działania SEO. Ważną rolę odgrywają również media społecznościowe, które doskonale nadają się do nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami. Następnie firmy muszą nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami. Przy czym kontakt ten powinien skutkować zachęceniem do pozostawienia przez potencjalnych klientów swoich danych osobowych. Dane te zostaną wykorzystane przez dział marketingu do stworzenia skutecznych kampanii marketingowych.

 

Lead generation- czyli generowanie leadów

Lead generation, czyli generowanie leadów obejmuje różnorakie działania mające na celu aktywne pozyskiwanie danych kontaktowych do potencjalnych klientów, a następnie nakłonienia ich do podjęcia przez leady odpowiednich decyzji zakupowych. Proces generowania leadów wymaga od przedsiębiorstw dużo cierpliwości. Generowanie leadów jest skomplikowane. Wymaga to od osób odpowiedzialnych za lead generation posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego, a także kreatywności i umiejętności analizy działań i wyciągania wniosków. Skuteczne generowanie leadów umożliwia zwiększenie efektywności pracy marketingu i sprzedaży. Co oznacza optymalizację kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na działania marketingowe i sprzedażowe. Dzięki lead generation możliwa jest również automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie. Firmy wykorzystują w lead generation różnorakie działania. Doskonale sprawdza się w tym celu prowadzenie newslettera oraz obecność w mediach społecznościowych. Równie ważny jest odpowiedni content marketing. Lead generation obejmuje również e-mailing oraz link building. Ważną rolę pełni również telemarketing, w tym również wykonywanie zimnych telefonów. Bardzo ważną rolę pełnią kampanie PPC. W wielu branżach sprawdzają się również tradycyjne formy reklamy. Coraz ważniejszy staje się event marketing.

 

Uniwersalne metody pozyskiwania leadów dla każdej branży

Każda branża rządzi się własnymi prawami marketingowymi. Ale mimo wszystko można wskazać kilka metod pozyskiwania leadów B2B, które doskonale sprawdzą się w praktycznie każdej branży. Jakie to metody? Przede wszystkim:

  • e-mail marketing,

  • kampanie PPC,

  • social media marketing.

I absolutna podstawa- posiadanie własnej strony internetowej. Każda istniejąca firma powinna swoje działania marketingowe w sieci internetowej rozpocząć od stworzenia strony internetowej, na której teksty uwzględniają SEO. W branży B2B skuteczny jest również e-mail marketing, który powinien być zindywidualizowany. Social media marketing ukierunkuj przede wszystkim na Facebooka. Niemniej jednak warto również zaznaczyć swoją obecność na Instagramie. Z kolei w przypadku kampani PPC, skoncentruj się przede wszystkim na Google Ads i Facebook Ads.